Politikalarımız

İSG ve Çevre Politikası

 • Çevreyi korur; faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan zararları en az indiririz,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket eder, uygunluk yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiririz,
 • Çevre ve İSG yönetim ve performansını arttırmak için Yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz,
 • İSG ve Çevre tehlikelerini ortadan kaldırır ve riskleri azaltırız,
 • İSG ve Çevre duyarlılığı yüksek çalışanlar oluşturur ve etkin katılımlarını teşvik ederiz,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenlikli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlarız,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlarız,
 • İş kazalarını ve Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırır ve yeniliklerin takipçisi oluruz.

Kalite Politikası

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalite seviyemizi sürekli geliştiririz,
 • Panda Alüminyum geneline yayılmış etkin bir kalite yönetim sistemi uygular ve sürekli geliştiririz,
 • Yönetim sistemlerimizde tüm uygulanabilir şartları yerine getiririz,
 • Önleyici yaklaşımlarla sorunları olmadan çözmek, risk temelli anlayışa sahip olmak,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli, objektif ve tarafsız yaklaşım sergilemek,
 • Kaliteli ürün ve hizmet için çalışanlarımızın gelişimini sağlamak, performans odaklı ve ekip ruhu ile çalışmak,
 • Paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sürdürülebilir değer yaratmak.

 

Panda Kalite Sertifika

Gıda Güvenliği Politikası

 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığına, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşterilerimize sunulmasını sağlamak,
 • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini etkin olarak yönetmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Yasal ve Düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,
 • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle verimliliğimiz sürekli iyileştirmek,
 • Ürettiğimiz tüm ürünlerde hammadde ve tedarikçilerimizden müşteriye kadar oluşacak gıda güvenliği ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip ortadan kaldırmak.

Kap

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.