Politikalar

Sustainable Partner

Panda Kalite Politikamız

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalite seviyemizi sürekli geliştirmek,
 • Panda Alüminyum geneline yayılmış etkin bir kalite sistemi uygulamak,
 • Önleyici yaklaşımlarla sorunları olmadan çözmek, Risk temelli anlayışa sahip olmak,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun, etkili, verimli, objektif ve tarafsız yaklaşım sergilemek,
 • Kaliteli ürün ve hizmet için çalışanlarımızın gelişimini sağlamak, etkin, verimli ve ekip ruhu ile çalışmak,
 • Paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sürdürülebilir değer yaratmak.

Panda Güvenlik ve Çevre Politikası

 • İSG ve Çevre tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır,
 • Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kurallara uyarız,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek sürekli geliştiririz,
 • Yasa, mevzuat ve standartlara uygun hareket ederiz,
 • Çevre ve İSG yönetim ve performansını sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir,
 • İSG ve Çevre duyarlılığı yüksek çalışanlar oluşturmak amacıyla sürekli eğitim vermek,
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlarız,
 • İş kazalarını ve Çevre kirliğini önleyen son teknolojileri araştırır ve yeniliklerin takipçisi oluruz.

Panda Gıda Güvenliği Politikası

 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış , insan sağlığına uygun, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşterilerimize sunulmasını sağlamak,
 • İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve etkinliğini arttırmak. Yasal ve Düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,
 • Her Kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle verimliliğimizi sürekli iyileştirmek,
 • Ürettiğimiz tüm ürünlerde hammadde ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak  gıda güvenliği  ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip ortadan kaldırmak;
 • Risk temelli bir anlayışla önleyici yaklaşımlar sergilemek