İlk 500’e Koşuyoruz!

Artan Ar-Ge yatırımlarımızın yanı sıra son 3 yılda elde ettiğimiz hızlı büyümenin bir gereksinimi olarak planlanan kapasite artışımızın ilk aşamasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Giderek varlığımızı güçlendirdiğimiz mevcut pazarlara ilave olarak, yeni eklenen ihracat pazarlarımızın ihtiyacını karşılayabilmek üzere kurduğumuz 3. döküm hattımız 100% kapasiteyle çalışmaya başladı.

Son dört yıldır yılda 50% büyüme ile gelişen üretim kapasitemiz ve satış hacmimiz, Türkiye ihracatçılar sıralamasında halihazırda ikinci 500 içinde olan Panda Alüminyum’u gelecek yıl içinde ilk 500’e taşıyacak. Süreçte işbirliğini esirgemeyen, bizimle birlikte büyümeye devam eden bütün iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

İlk 500’e Koşuyoruz!